Heinen & Hopman Installaties: Vriend van de Wereldwinkel

Heinen & Hopman Installaties is ook de komende jaren ‘Vriend van de Wereldwinkel’. Het bedrijf installeert duurzame oplossingen, wat perfect aansluit bij de duurzame producten en duurzame relaties met producenten van de Wereldwinkel. En dat schept een band; samen voor een duurzame toekomst.
 

Fair Trade

De Wereldwinkel in de Havenstraat verkoopt cadeauartikelen en producten voor Aziatisch koken uit ontwikkelingslanden. Volgens het Fair Trade principe; elk product wordt volgens eerlijke handelscriteria ingekocht. Hierdoor verdienen de producenten, vaak kleine familiebedrijfjes, een geregeld inkomen waardoor men een menswaardig bestaan kan opbouwen.

De Wereldwinkel heeft geen winstoogmerk. Omdat een niet onbelangrijk deel van de winstmarge wordt doorgegeven aan de producent, is het voor de ruim 25 vrijwilligers een jaarlijkse uitdaging om een positief resultaat te behalen. Om de continuïteit te waarborgen is de Wereldwinkel op zoek gegaan naar bedrijven die de winkel wil helpen om als platform te blijven fungeren voor Fair Trade in Bunschoten-Spakenburg.

Wereldburgers

Heinen & Hopman Installaties was graag bereid om ‘Vriend’ te worden. Niet alleen vanwege het Fair Trade principe, maar ook doordat de Wereldwinkel een extra functie in ons dorp heeft. De Wereldwinkel biedt namelijk, weliswaar beperkt, werk aan enkele personen die op de reguliere arbeidsmarkt niet of nauwelijks een kans maken door een lichte handicap of taalachterstand. Deze mensen worden in het team opgenomen en begeleid. Bovendien is de Wereldwinkel ook een dankbare locatie voor maatschappelijke stages.

Met de steun van Heinen & Hopman Installaties kan de Wereldwinkel deze functie blijven vervullen.
Waarmee recht wordt gedaan aan de slogan: van en voor wereldburgers.